: ผู้สนับสนุน :

 


MFCfund.Com

 

 

 

 

 

 

 

ที่ดินสวยมาก จ.สุพรรณบุรี และ จ.ชัยนาท

1. ข้อมูลทั่วไป

ขายที่ดินมีทั้งหมด 5 แปลง จำนวน 5 โฉนด

1.1 โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 27 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา
1.2 โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 34 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
1.3 โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 51 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
1.4 โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 81 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา
1.5 โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 31 ไร่ 0 งาน 46 ตารางวา

2. สถานที่ตั้งทรัพย์สิน

โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 27 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา อยู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 34 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา อยู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 51 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา อยู่ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 81 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา อยู่ ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โฉนด เลขที่..... มีขนาดเนื้อที่ดิน 31 ไร่ 0 งาน 46 ตารางวา อยู่ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

3. รายละเอียดที่ดินแต่ละโฉนด

3.1 โฉนด เลขที่....(1.1) มีขนาดเนื้อที่ดิน 27 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา
3.2 โฉนด เลขที่....(1.2) มีขนาดเนื้อที่ดิน 34 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
3.3 โฉนด เลขที่....(1.3) มีขนาดเนื้อที่ดิน 51 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
3.4 โฉนด เลขที่....(1.4) มีขนาดเนื้อที่ดิน 81 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา
3.5 โฉนด เลขที่....(1.5) มีขนาดเนื้อที่ดิน 31 ไร่ 0 งาน 46 ตารางวา

4. ราคาเสนอขายและเงื่อนไขของผู้จะขาย

ผู้จะขายขายทรัพย์สิน ดังนี้
โฉนด เลขที่..... (1.1) ที่ดิน 27 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา ราคา 156,000 บาท ต่อ ไร่
โฉนด เลขที่..... (1.2) ที่ดิน 34 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา ราคา 156,000 บาท ต่อ ไร่
โฉนด เลขที่..... (1.3) ที่ดิน 51 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา ราคา 156,000 บาท ต่อ ไร่
โฉนด เลขที่..... (1.4) ที่ดิน 81 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา ราคา 156,000 บาท ต่อ ไร่
โฉนด เลขที่..... (1.5) ที่ดิน 31 ไร่ 0 งาน 46 ตารางวา ราคา 136,000 บาท ต่อ ไร่


สนใจติดต่อ คุณตู่  โทร.  084-656-9419 / บจก. อินไซท์ฯ  02-941-3280 

หรือ คุณวัลลภ  โทร. 081-782-9145 
Visitors:counter    Web Control Panel